Kontakt

E-post till Kunskapscentrum för jämlik vård

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna e-post
kjv@vgregion.se

Karin Rasper

Verksamhetschef

Telefonnummer

Kristin Eliasson

Teamledare

Telefonnummer

Tina Andersson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Åsa Davidsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Sofia Nilsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Anke Samulowitz

Regionutvecklare

Telefonnummer

Sara Tedsjö

Regionutvecklare - föräldraledig

Åsa Berner

Kommunikatör

Telefonnummer