GDPR - behandling av personuppgifter i Västra Götalandsregionen

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas. 

Kulturförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen. 

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

Förvaltningens dataskyddsombud

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss på: kultur@vgregion.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för styrelsen för kulturutveckling och kulturnämnden: koncernkontoret.dso@vgregion.se