Medeltida samlingar

gamlsa spelpjäser på bord

Här kan du läsa ingående om alla de olika samlingar som finns på Lödöse museum.

I samlingarna finns ungefär 500 000 föremål och 5000 foton. Samlingarna består av medeltida föremål från platsen Lödöse, arkeologiska föremål från området kring Lödöse och kulturhistoriska föremål från Lödöse/Götaälvdalen.

Merparten av de medeltida arkeologiska föremålen ingår i en långtidsdeposition, från Statens Historiska museum till Lödöse museum men överförs allt eftersom i Västra Götalandsregionens ägo. De kulturhistoriska samlingarna kommer från Lödösetrakten och från en hembygdsförening.

Många av de medeltida föremål som funnits i marken har också rönt stor uppmärksamhet i Sverige, men också internationellt. Inte minst mynten och myntningshistorien, den rika förekomsten av pilgrimsmärken, glastillverkningen och den keramiska verksamheten. I föremålssamlingen finns medeltida textilier och läder, hornföremål, medeltida mynt, föremål med runinskrifter, medeltida tegel, medeltida keramik och vapen för att nämna några av de medeltida föremålskategorierna.

Individer från arkeologiska utgrävningar

I Lödöse museums samlingar finns det idag ett drygt hundratal individer från arkeologiska utgrävningar i den medeltida staden. Ett stort antal gravar har påträffats vid utgrävning och andra schaktningar i Lödöse, huvudsakligen kring klostret (Mariakyrkan) och kyrkorna Sankt Peder och Sankt Olof. Flertalet av gravarna har varit omgrävda och innehållit rester av flera skelett. I de relativt orörda gravarna har endast få kistor kunnat konstateras, huvudsakligen under kyrkgolven. De flesta döda har tydligen jordats endast i svepning. Mycket god, men ännu ej publicerad dokumentation föreligger, såsom ritningar, fotografier, stratigrafiska beskrivningar och väldokumenterade fyndkontexter. De flesta skelett kan sannolikt dateras till 1100–1200 talen.