Läsfrämjande insatser utanför skolan

Läsfrämjande insatser utanför skolan handlar om kravlös och lustfylld läsning på fritiden. Det är ett projekt som utgår från erfarenheterna med Sommarboken, en läsfrämjande lovverksamhet som handlar om just lusten till läsning.

Läsfrämjande insatser utanför skolan är en del av regionens kraftsamling Fullföljda studier med strävan att fler unga ska fullfölja sina studier med godkända resultat. Läsförståelse är avgörande för elevers studieresultat. Inom ramen för projektet Läsfrämjande insatser utanför skolan vill vi stimulera läsning på fritiden och stötta barn med svag språkutveckling. Syftet är att fler ska fullfölja sina studier och få behörighet till gymnasiet.

Projektet är finansierat av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Malin Carlsson

Projektledare

Telefonnummer