Allmänt om BT

Bastjänstgöring (BT) infördes i Sverige 1 juli 2021. Bastjänstgöringen sker efter att man erhållit läkarlegitimation och är en inledande del av specialiseringstjänstgöringen. I Västra Götalandsregionen erbjuds två former av bastjänstgöring; integrerad och regional fristående.

Två former av Bastjänstgöring

1. ST 2021 (integrerad BT i allmänmedicin)

Här ingår bastjänstgöring som en del av ST-utbildningen enligt målbeskrivning HSLF-FS 2021:8 och ska genomföras under de två första åren av ST-utbildningen. Integrerad BT är en tillsvidareanställning.

Upplägg integrerad BT

I början av tjänstgöringen skall ett individuellt utbildningsprogram upprättas. För de ST-läkare som inleder med BT skall fokus ligga på att nå BT-målen inom 2 år.

De obligatoriska sidotjänstgöringarna är:

  • Minst fyra månaders klinisk tjänstgöring inom akut sjukvård
  • Två till tre månaders klinisk tjänstgöring inom psykiatri.

Utöver tjänstgöring tillkommer kurser som också skall planeras in i utbildningsprogrammet. Kurserna tillhandahålls av VGR-akademin.

Utbildningsprogram för utlandsutbildade BT-läkare (VGR Akademin)

2. Regional fristående BT

Regional fristående BT utformas som en fristående del av ST-utbildningen innan val av specialitet är gjord. Regional BT är en visstidsanställning på ett år.

Upplägg regional fristående BT

En regional BT har ett fast upplägg.

Mer om regional BT i VGR (VGR Akademin)

Primärvårdstjänstgöring inom BT för andra specialiteter än allmänmedicin

I vårdcentralens utbildningsuppdrag ingår att tillhandahålla utbildningsplatser för ST-läkare inom andra specialiteter med integrerad BT. Platserna fördelas av delregional BT-studierektor inom Primärvårdens utbildningsenhet i samverkan med det lokala sjukhusets BT-studierektor. Tjänstgöringstiden på vårdcentral är fyra månader.

Presentation - BT i primärvård

I den här presentationen har vi samlat information om BT i primärvården. Den riktar sig till dig som är BT-läkare men också till handledare och vårdcentralschefer.

BT i primärvård

En förändring i läkarutbildningen

Bastjänstgöringen är en del i den största förändringen av läkarutbildningen sedan 1960-talet. Läkarutbildningen förlängs från fem och ett halvt år till sex år och för den som har gått den sexåriga utbildningen blir det möjligt att ansöka om läkarlegitimation direkt efter läkarexamen. Det innebär att allmäntjänstgöringen (AT) som tidigare varit obligatorisk för att få läkarlegitimation kommer att fasas ut. För den som vill specialisera sig införs istället en obligatorisk bastjänstgöring som ett krav för att sedan få fortsätta med specialiseringstjänstgöring (ST).

Förändringarna gäller för de som påbörjat sin svenska läkarutbildning efter 1 juli 2021 samt för de utlandsutbildade läkare som inte har gjort svensk AT och som har påbörjat sin svenska specialisering efter den 1 juli 2021. För den som genomfört sin läkarutbildning utanför Sverige innebär BT en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård innan ST tar vid.

Västra Götalandsregionen kommer att erbjuda BT och AT parallellt under kommande år. Enligt nuvarande tidsplan kommer Västra Götalandsregionen fortsätta att driva AT fram till cirka år 2030.