Bastjänstgöring (BT)

Sök BT-tjänst

Under 2024 erbjuder VGR 40 regionala, fristående BT-tjänster med placering på regionens olika sjukhus. Utöver dessa fristående BT-tjänster finns möjlighet att söka ST-tjänst där BT ingår som en första del av tjänstgöringen. Den 22 april publiceras annonsen för våra fristående BT-tjänster med start hösten 2024. Välkommen att söka BT/ST-tjänst hos oss i VGR!

Registrering av BT-läkare

Här ska chef eller studierektor registrera verksamhetens BT-läkare. (Obs! Detta gäller både för fristående BT-tjänster och för ST2021.)

Bastjänstgöring för läkare infördes i Sverige den 1 juli 2021. De som i första hand berörs av detta är legitimerade läkare som är utbildade utanför Sverige och som inte gjort svensk AT. BT fungerar som en inledande del av ST men också som en introduktion till svensk hälso- och sjukvård. VGR har arbetat fram ett gemensamt, regionalt koncept för BT med syfte att kunna erbjuda BT-tjänster med hög kvalitet.

Bakgrund

Bastjänstgöring är en del i den största förändringen av läkarutbildningen sedan 1960-talet. Den svenska läkarutbildningen har förlängts från att vara fem och ett halvt år till att bli en sexårig utbildning. I och med detta blir det också möjligt för läkare att ansöka om läkarlegitimation direkt efter läkarexamen. Det innebär att allmäntjänstgöringen (AT) som tidigare varit obligatorisk för att få läkarlegitimation på sikt kommer att försvinna. För den som inte gjort AT och vill specialisera sig är istället BT ett krav för att få genomföra specialiseringstjänstgöring (ST).

Den svenska läkarutbildningen genomgår i och med detta en EU-anpassning och läkare får följaktligen en något kortare väg till att bli specialist. För den som genomfört sin grundutbildning utanför Sverige innebär BT också en möjlighet till en mer strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

VGR kommer att erbjuda både BT-tjänster och AT-tjänster parallellt under övergångsperioden de kommande åren. Enligt nuvarande tidplan kommer VGR att tillhandahålla AT-platser fram till cirka år 2030.

Beskrivning av BT i VGR

  • 2024 erbjuder vi totalt 40 regionala BT-tjänster vid våra sjukhusförvaltningar. Tjänsterna är visstidsanställningar om 12 månader. 
  • BT kan också utföras inom ramen för en ST-tjänst (ST 2021). Då är BT integrerad i ST-tjänsten och utförs under den första delen av ST. 
  • BT är målstyrd och Socialstyrelsen har definierat 18 delmål i sin målbeskrivning.
  • BT i VGR har för närvarande tre obligatoriska placeringar: akut sjukvård (verksamheter som handlägger akut sjuka patienter), primärvård och psykiatri.
  • Under bastjänstgöringen ligger fokus på kompetenskrav, kliniskt arbete samt fördjupning av kunskaper från grundutbildningen med en tydlig progressionstanke.
  • Det finns möjlighet för BT-läkare att få utbildningsstöd genom PLUS introduktionsprogram för utlandsutbildade läkare.
  • BT-läkaren ska, precis som ST-läkaren, ha en huvudhandledare och en handledare per placering.
  • Vid slutet av BT utförs en slutbedömning av en extern bedömare som i samverkan med huvudhandledaren gör en bedömning att kompetenskraven för BT är uppnådda.
  • Efter avslutad BT ansöker BT-läkaren till Socialstyrelsen om att få sitt baskompetensbevis.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor om BT i VGR