Lärportalen

Så loggar du in

Instruktioner för VGR-anställda, privata vårdgivare och anställda inom kommun eller annan region.

Lärportalen är Västra Götalandsregionens digitala lärmiljö för kompetensutveckling och lärande. I Lärportalen hittar du både nätbaserade och platsbundna utbildningar, kurser och program. I Lärportalen anmäler och ansöker du även till utbildningar.

Delar av utbudet i Lärportalen riktar sig även till medarbetare hos privata vårdgivare, kommuner och andra regioner som har formellt samarbete med Västra Götalandsregionen.

Utbudskatalogen

Innehållet i utbudskatalogen är öppet och sökbart för alla men för att kunna anmäla/ansöka och få tillgång till utbudet behövs användarkonto och inloggning. Konto och inloggning administreras på olika sätt beroende på arbetsgivare och organisationstillhörighet.