VGR Språkteam

VGR har ett eget arbetslag med svensklärare. Lärarna arbetar främst på uppdrag av våra hälso-och sjukvårdsförvaltningar och Fastighet, stöd och service, men de vänder sig till alla medarbetare i VGR som behöver stöd inom språk och kommunikation. Vi erbjuder språkundervisning och språkstöd som är lättillgängligt, flexibelt, prisvärt och av god kvalitet.

Kursutbud

Klicka på kursnamnet för att läsa mer.

A1-B2-kurser

 • Gruppkurser med nivåprogression.
 • Upplägg utifrån deltagarnas förutsättningar och anpassat till arbetsplatsens behov.
 • I en VGR-lokal eller online via Teams
 • Minimum 2 deltagare per kurs.
 • Uppstart efter behov.

C1-kurs

För legitimationsyrken är språkkunskaper motsvarande C1 ett krav för att få legitimation och arbeta inom sjukvården. Våra C1-kurser startar löpande under året och i grupp om 3-5 medarbetare. Kurslängd varierar mellan 4-6 månader med ca 6 timmars undervisningstid i veckan.

Det finns även möjlighet att gå en så kallad C1-modul inom ramen för PLUS-programmet.


Gruppkurser

 • Kommunikation på arbetsplatsen.
 • Skriftlig kommunikation (grammatik, stöd vid journalföring med mera).
 • Muntlig kommunikation (flyt i samtalet, uttal, ordförråd).
 • Hörförståelse och läsförståelse.
 • Kurser för anhöriga.
 • Kostnaden delas på antalet deltagare.

Individuellt språkstöd

VGR Språkteam försöker i alla lägen anpassa sig efter behov och önskemål och individanpassar så långt det är möjligt. Ibland kan det innebära individuellt språkstöd där det fokuseras extra på det som behöver utvecklas och bli bättre.

Kartläggningar

 • Kostnadsfri kartläggning av språkkunskaper.
 • Kommunikation på arbetsplatsen.
 • Skräddarsydd språkundervisning.
 • Plats: online via Teams.

Språkombudsutbildning

Språkteamet är certifierade utbildare.

 • Utbildningen är kostnadsfri.
 • Uppstarter på olika platser i regionen våren och hösten 2024.
 • Ett språkombud stöttar kollegor i frågor som gäller språkutveckling.

Desideria Rolfö

Enhetschef

Telefonnummer

Ansvarig för språkteamet