Nätverk

VGR är en kunskapsorganisation med stort fokus på utbildning och kompetensutveckling. Det innebär att det både finns många enskilda medarbetare och nätverk som är engagerade i dessa frågor. Genom att öka kunskapen om den kompetens som nätverken och enskilda personer har ökar möjligheten att lära av varandra och att stärka den pedagogiska utvecklingen. VGR Akademin sammankallar och stödjer regionala nätverk för olika yrkesroller.

Forskning och utveckling

Västra Götalandsregionen verkar för forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården tillsammans med näringsliv och universitet.

Närbild på två ansikten

Kompetensrådet för psykologer

Kompetensrådet för psykologer har i uppgift att skapa likvärdiga förutsättningar för en långsiktig, jämn och högkvalitativ psykologverksamhet i Västra Götalandsregionen.

Studierektorsnätverk AT/BT/ST

Studierektorsnätverket bidrar till att utbildningsuppdraget för AT- och ST-läkare blir tydligt och genomförs med god kvalitet.