Chefsutveckling och rekrytering

Västra Götalandsregionen erbjuder regiongemensamma chefsutvecklingsprogram som riktar sig till alla chefer och är anpassade till olika nivåer i chefsrollen. Att vara chef är en mångfacetterad roll som innebär att ta ekonomiska och strategiska beslut samtidigt som man jobbar med människor och ska få dem att göra sitt bästa. Att kunna vidareutvecklas som chef är viktigt för att kunna möte de krav och förväntningar som finns på chefsrollen.

Förutom program erbjuder VGR även utveckling inom mer specifika kunskapsområden som till exempel kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och coachande förhållningssätt.

Anställd i VGR kan läsa mer om chefsutveckling på Insidan, nås endast av dig med tillgång till VGR:s nät

Center för chefsrekrytering

Center för chefsrekrytering ger rekryteringsstöd till alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Vid chefsrekrytering genomförs kapacitets-och/personlighetstest, strukturerad intervju och simuleringsövningar.

Forskning visar att användningen av tester, strukturerade intervjuer och simuleringsövningar ger en bra förutsägelse av hur en person kommer att fungera på en tjänst och ses som ett viktigt komplement i verksamheternas rekryterings- och urvalsprocesser. Vi mäter och matchar mot VGR:s fyra chefskriterier.

Identifierings Assessment Center (IAC) används som urvalsmetod för identifiering av chefskandidater till det koncerngemensamma chefskandidatprogrammet. 

Test och Intervju

Syntolkning film Test och Intervju

Filmen är bild och textbaserad och innehåller följande text:
Information till dig som ska på Test och Intervju, chefstjänst eller strategisk specialist.

Du kommer genomföra fyra tester och en intervju. Resultaten matchas mot våra fyra chefskriterier eller mot kraven i den tjänst du sökt. Testerna är knutna till forskning och ger bra prognos för att förutse prestation i arbetet.
Vi värnar om dig och din integritet. Hos oss får du ett professionellt bemötande. Våra testledare är erfarna, välutbildade och certifierade enligt europeisk standard. Alla testledare arbetar utifrån hög sekretess och god etik.

Efteråt får du muntlig och skriftlig återkoppling. Rekryterande chef och HR får muntlig återkoppling. Vi lämnar aldrig ut ditt resultat utan ditt godkännande.

Testerna är en pusselbit i rekryteringen. Vi vill att du ska få inblick i dina styrkor och utvecklingsområden.

Hör av dig till oss på Center för Chefsrekrytering om du har några frågor. Våra kontaktuppgifter finns på vgregion.se/vgrakademin

Välkommen till oss och lycka till!


Camilla Oskarsson

HR-strateg chefsutveckling

Telefonnummer

Robert Green

HR-strateg chefsutveckling

Telefonnummer

Thomas Bylund

HR-strateg chefsutveckling

Telefonnummer

Erika Ekberg

Adm koordinator

Telefonnummer

Mobil: 076-139 75 44

Lisa Åkerblom

HR-strateg

Telefonnummer

Margareta Bogren

Adm koordinator

Telefonnummer