Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR Akademin

Utbildningar

I Lärportalen hittar du de utbildningar som du som anställd i VGR har tillgång till.

Pedagogik och lärande

Här finns information för dig som är intresserad av och vill veta mer om hur man planerar utbildningar, mäter effekt av en utbildningsinsats och vilka möjligheter nätet erbjuder för lärande.

Kompetensutveckling i VGR

Medarbetarnas kunskaper och engagemang är en förutsättning för att Västra Götalandsregionen ska kunna fullgöra sina olika uppdrag. Därför är kompetensutveckling en strategiskt viktig fråga.

PLUS för utlandsutbildade medarbetare

PLUS utbildningsprogram kompletterar deltagarnas utbildning och erfarenhet med ökad kunskap, förståelse för och förtrogenhet i den svenska hälso- och sjukvården samt ger träning i yrkesanpassad svenska.

Utbildningsenheten för psykologer

Vårt uppdrag är att utveckla och erbjuda utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer, både på specialistnivå och i det yrkeslivslånga lärandet.

Studierektorsnätverk AT/BT/ST

En viktig del i läkares utbildning till specialist är en tydlig och välutvecklad studierektorsorganisation som bidrar till att utbildningsuppdraget blir tydligt och genomförs med god kvalitet.

Nätverk för lärande

Nätverk för lärande ska underlätta och möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte och ge stöd till dem i Västra Götalandsregionen som arbetar med lärande i olika roller.

VGR Språkteam (VGR:s intranät)

Kurser och skräddarsytt språkstöd för medarbetare som behöver förbättra sina språkkunskaper. Kurserna ges av VGR:s erfarna lärare i svenska som andraspråk med inriktning mot hälso- och sjukvård, tandvård eller andra yrken.

Aktuellt

  • Start för språkkurs för utlandsutbildade sjuksköterskor utan svensk legitimation - Insats finansierad av Omställningsfonden
    Den 9 november startade VGR Akademin upp en regiongemensam kurs i sjukvårdssvenska för medarbetare med anställning som undersköterska eller skötare men som har utbildat sig till sjuksköterska utomlands. Kursen består av lärarledd undervisning i sjukvårdssvenska och kommunikation med anpassning till sjuksköterskans särskilda behov och utmaningar. Insatsen finansieras av medel från Omställningsfonden.
  • Nytt ramavtal: utbildningar för webb och andra digitala medier
    VGR har sedan 1 november ett nytt ramavtal för avrop av utbildningar för webb och andra digitala medier. Ramavtalet gäller till år 2025 och reglerar köp av tjänster som rör nätbaserade utbildningar.
  • Pressmeddelande: Västra Götalandsregionen välkomnar sina första BT-läkare
    Den 8 november välkomnar Västra Götalandsregionen (VGR) för första gången 25 läkare som ska genomföra sin bastjänstgöring (BT) i regionens verksamheter. Med obligatoriska placeringar inom allmänmedicin, akut sjukvård och psykiatri kommer BT-läkarna med stöd av handledare att utveckla sina kliniska färdigheter och få introduktion till svensk hälso- och sjukvård.