Lärportalen

Lärportalen är Västra Götalandsregionens digitala lärmiljö för kompetensutveckling och lärande. I Lärportalens utbudskatalog hittar du både nätbaserade och platsbundna utbildningar, kurser och program. I Lärportalen anmäler och ansöker du även till utbildningar.

Delar av utbudet i Lärportalen riktar sig även till medarbetare hos privata vårdgivare, kommuner och andra regioner som har formellt samarbete med Västra Götalandsregionen.

Utbudskatalogen

Innehållet i utbudskatalogen är öppet och sökbart för alla men för att kunna ansöka och få tillgång till utbudet behövs användarkonto och inloggning. Konto och inloggning administreras på olika sätt beroende på arbetsgivare och organisationstillhörighet, se mer under "Så loggar du in" nedan.