Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare

Det Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare i Västra Götalandsregionen (VGR) har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande.

Som läkare måste du fortsätta att utveckla din kompetens under hela karriären. Kompetenta läkare är en förutsättning för hög kvalitet i hälso- och sjukvården och för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Läkares fortbildning under hela yrkeslivet, efter uppnådd specialistkompetens, är därför en nödvändighet för att bibehålla och utveckla den svenska hälso- och sjukvården.

Rådet består av särskilt utsedda studierektorer inom de 17 största specialiteter i VGR. Deras uppdrag är bland annat att genomföra utbildningsprogram för specialisterna i regionen. Den specialitetsansvariga studierektorn diskuterar inom respektive specialitets sektorsråd, tillsammans med verksamhetscheferna i regionen, upplägg och innehåll i de gemensamma utbildningarna.

Kontaktuppgifter till Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare

Fortbildningsplan

Aktuellt

  • Utbildningen vänder sig till specialistläkare, läkare under utbildning och övrig hälso- och sjukvårdspersonal med intresse av modern smärtbehandling.

VGR-föreläsningar: webbaserade lunchföreläsningar

Dessa föreläsningar är tvärdisciplinära och drivs som ett gemensamt projekt av studierektorerna för specialistläkare inom VGR genom det medicinska kompetensutvecklingsrådet.

Föreläsningarna ges på videolänk varannan tisdag kl. 12.00 - 12.45
Sjukhusens videolokaler

Föreläsningar 2020

Vårens föreläsningar är inställda på grund av Covid-19!
 

2020-01-21 Invärtes medicin/Endokronologi. Glukossänkande läkemedel för typ-2-diabetes.
Björn Eliasson. Professor/Överläkare diabetessektionen, SU.

2020-02-04 Kirurgi. Hantering av misstänkt PC-allergi; en vanlig klinisk frågeställning.
Regionens STRAMA-grupp, Gunnar Jacobsson, öläk. Med Dr.

2020-02-18 Ortopedi. Svenska fraktur-registret.
David Wennergren, specialist, ortopedi, SU.

2020-03-03 Neurologi(Invärtes medicin). Staus Epilepticus.
Johan Bjellvi, specialistläkare neurologi, SU.

2020-03-17 Psykiatri. Det ser illa ut - somatisk sjukdom och psykisk ohälsa.
Jarl Torgerson, Docent/Överläkare, psykiatrienheten, SU.

2020-03-31 Ögon. Sveriges vanligaste transplantation.
Christina Jansén, ögonkirurgi, SU.

2020-04-21. ÖNH. Allergisk matstrupe.
Helen Larsson, MD, specialistläkare ÖNH, NÄL.

2020-04-28 Infektion. Infektiös endokardit - uppdatering av diagnostik och behandling.
Ulrika Snygg-Martin, överläkare, infektionskliniken, ÖS/SU.

2020-05-05 Dermatologi. Ämne meddelas senare.
John Paoli, överläkare, dermatologi, SU.

2020-05-19 An/Op/Iva. Vad kan "Tryckkammaren" på Östra sjukhuset hjälpa oss med i kliniken?
Niclas Oscarsson, överläkare, verksamhetschef Angereds Närsjukhus.

Titta på inspelade VGR-föreläsningar

Bidrag för att delta i kurser och konferenser

Under de senaste fem åren har regionstyrelsens personalutskott avsatt centrala medel för att till viss del kompensera förvaltningarna för de ökade kostnader som kan uppstå till följd av det nya samverkansavtalet. Dessa medel har hanterats av det Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare.

Fortsatt delfinansiering också under 2022

I 2022 års budget har avsatts 3 miljoner kronor för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare. Verksamheterna kan söka ersättning för nationella och internationella kurser och konferenser där den sökande deltar aktivt och kan sprida ny kunskap vidare inom organisationen.

I konsekvensen av Covid-19 kommer många av era inplanerade kurser och konferenser att bli inställda, vi önskar att ni återkopplar detta till oss!

 

Hur du ansöker om ersättning för deltagande i externa kurser/konferenser

Ansökningsformulär om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens (Microsoft Forms) 

Senast uppdaterad: 2018-05-17 08:11