Strategisk kompetensutveckling

Teamet har ett strategiskt uppdrag inom kompetensutveckling och lärande och driver utvecklingsarbete och projekt inom området, samt samordnar och administrerar regiongemensamma utbildningar.​

Anna Östman

Utbildningskoordinator

Telefonnummer

Charlotte Toshach

Utbildningsledare

Daniel Strandman

Regionutvecklare

Telefonnummer

Erika Friberg

Utvecklingsledare

Telefonnummer

Maria Karlsson

Utbildningsledare

Katharina Kina Mulec

Utvecklingsledare

Telefonnummer

Niklas Bjarnemark

Regionutvecklare/Projektledare

Telefonnummer

Sofia Hjertman

Utbildningskoordinator

Telefonnummer