Utbildningstjänster för läkare i VGR

Här hittar du regionövergripande information om allmäntjänstgöring, bastjänstgöring och specialiseringstjänstgöring i VGR.

Studierektorsnätverk AT/BT/ST

En viktig del i läkares utbildning till specialist är en tydlig och välutvecklad studierektorsorganisation som bidrar till att utbildningsuppdraget blir tydligt och genomförs med god kvalitet.

Kontakta oss