Kontakt

Postadress/besöksadress

Allmänläkarkurser
Primärvårdens utbildningsenhet
Kungsgatan 12, vån 6
411 19 Göteborg

E-post funktionsbrevlåda:

regionhalsan.allmanlakarkurser@vgregion.se

Annika Larsson

Utbildningskoordinator

Telefonnummer

Carin Larnert

Enhetschef Allmänläkarkurser, Kursledare

Hanna Lernbrink

Kursledare

Bernd Sengpiel

Kursledare

Gustav Ceicer

Kursledare

Camilla Sandin Bergh

Utbildningschef