Kompetensvärdering

Under bastjänstgöringen ska kontinuerliga bedömningar av BT-läkarens kompetensutveckling genomföras. I Västra Götalandsregionen används följande bedömningsinstrument och mallar.

BT-kollegium

BT-kollegium är ett strukturerat möte där klinikhandledare, huvudhandledare och studierektor med stöd av ett formulär samlar in synpunkter om en BT-läkares starka sidor och utvecklingsbehov. Klinikhandledare/huvudhandledare bör inför mötet ha samlat in synpunkter från andra kollegor som arbetat med BT-läkaren.

Efter kollegiet får BT-läkaren återkoppling av sin huvudhandledare. Vid behov görs korrigeringar i utbildningsplanen för att BT-läkaren ska uppnå alla mål i BT-föreskriften.

Extern slutbedömning

I slutet av BT-läkarens tjänstgöring görs en slutbedömning av en extern bedömare tillsammans med huvudhandledaren. Till grund för denna bedömning ligger alla de formativa bedömningar som genomförts på BT-läkarens olika placeringar.

Ansökan om intyg för BT-kompetens

Anvisningar:

Ansökan om bevis om intyg för godkänd för läkare i enlighet med HSLF-FS 2021:8 (socialstyrelsen.se)

Intygsmallar finns på Socialstyrelsens webbplats och på ST-forum.