Allmänläkarkurser

Avbokningar

Avbokning av kurs ska ske skriftligt via mejl. Kursdeltagare kan avboka sig utan avgift fram till två månader innan kursstart. Vid avbokning efter sista avbokningsdag måste kursen betalas i sin helhet. Detta gäller även vid  sjukfrånvaro (egen eller annans) exempelvis vård av barn. Kursdeltagaren får själv ordna med en eventuell ersättare från samma studierektorsområde.

Fakturering av kurs

Fakturering av kurs sker i samband med kursstart.

Vårens kurstillfällen

Vårens kurstillfällen publiceras i oktober, ordinarie ansökningsperiod är oktober-november.

Hösten kurstillfällen

Höstens kurstillfällen publiceras i april, ordinarie ansökningsperiod är april-maj.

Väntelistor

När ordinarie ansökningstid har löpt ut kan du anmäla dig till reservlistan/väntelistan, så kontaktar vi dig så snart en kursplats som motsvarar dina önskemål blir tillgänglig.

Du kan anmäla dig till reservlistan/väntelistan även om du inte tidigare sökt till någon kurs.

Kvalitetskriterier

  • Specialister i allmänmedicin ansvarar för utbildningens innehåll, konstruktion och genomförande
  • Tyngdpunkt på interaktiv pedagogik
  • Kvalitetsgranskning av specialitetsföreningen SFAM, Svensk förening för allmänmedicin