PTP på vårdcentral

Efter fem års studier på universitet ska examinerade psykologer, för att få sin legitimation, tjänstgöra ett år som psykolog under handledning av erfaren psykolog. Syftet är att psykologen ska påbörja sin utveckling mot en professionell identitet och tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiskt psykologarbete.

Kontakt

PTP- studierektors roll och kontaktuppgifter.