Kontakt

Regionhälsan ansvarar tillsammans med sjukhusförvaltningarnas utbildningsenheter för bastjänstgöringen och bidrar med den delen av utbildningen som sker i primärvården. Primärvårdens utbildningsenhet samverkar med alla vårdcentraler som tar emot BT-läkare och har fyra studierektorer anställda för att samordna och kvalitetssäkra BT-utbildningen.

Christina Vestlund

BT-studierektor (Södra Älvsborg)

Telefonnummer

Mobil: 072-726 53 61

Karin Hed

BT-studierektor (Storgöteborg, Göteborg, Södra Bohuslän)

Telefonnummer

Lisa Lidholm

BT-studierektor (Skaraborg)

Telefonnummer

Mobil: 070-668 97 23

Patrick Nilsson

BT-studierektor (Fyrbodal)

Telefonnummer

Mobil: 070-082 33 38