Vad styr ST-utbildningen

ST-utbildningen är målstyrd och regleras av Socialstyrelsen. Den är också tidsstyrd vilket innebär minst 60 månader handledd tjänstgöring. På den här sidan har vi samlat föreskrifter, rekommendationer och riktlinjer som styr specialiseringstjänstgöringen.