Om oss

Primärvårdens utbildningsenhet förvaltas av Regionhälsan och bidrar till långsiktig kompetensförsörjning i Västra Götalandsregionen genom att stödja och säkra utbildningskvalitet och utbildningsmiljö.

Enheten arbetar med följande utbildningar och utbildningsdelar:

 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL), för elever i vård- och omsorgsutbildningar inom vuxenutbildningen samt för vård- och omsorgsprogrammet och lärlingsutbildning på gymnasienivå.
 • Lärande i arbete (LIA), för studerande som läser en yrkeshögskoleutbildning, dvs en eftergymnasial utbildning.
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), för studerande inom akademiska vårdutbildningar på grund- och avancerad nivå. 
 • Allmäntjänstgöring för läkare (AT), för AT-läkare inom primärvård. Primärvårdstjänstgöringen är en obligatorisk del av AT-utbildningen.
 • Bastjänstgöring för läkare (BT), för läkare som utbildats inom den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen som påbörjades höstterminen 2021 och för läkare med legitimation utfärdad i annat land.
 • Specialiseringstjänstgöring för läkare i allmänmedicin (ST), för legitimerade läkare som vill uppnå specialistkompetens i allmänmedicin. 
 • Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP), för examinerade psykologer som efter fem års studier på universitet måste tjänstgöra ett år som psykolog under handledning av erfaren psykolog för att få sin legitimation.

Enheten har även en egen kursverksamhet; Allmänläkarkurser, samt en gynekologiskt utbildningsmottagning i Kungälv, Älvpraktiken. 

Primärvårdens utbildningsenhet har fem lokalkontor och en gemensam utbildningschef. Vid varje lokalkontor finns studierektorer, huvudhandledare och utbildningskoordinatorer. 

Våra lokalkontor finns på följande orter:

 • Göteborg
 • Mölndal
 • Skövde
 • Vänersborg
 • Borås

Adresser till våra lokalkontor