Handledning och kompetensvärdering

För att bli ST-handledare behöver man vara specialist i allmänmedicin och arbeta på samma vårdcentral som den man handleder. Att handleda en ST-läkare är ett långsiktigt åtagande och förhoppningen är att ni ska följas åt under hela ST-tiden. På den här sidan finns information om handledarens ansvar och länkar till kompetensbedömningsmallar.

Handledaren ska ha kunskap om hela uppdraget och ha en aktuell handledarutbildning. Vi rekommenderar att man uppdaterar sin handledarutbildning ungefär vart femte år. Handledaren behöver också ha aktuella kunskaper om konsultationsmetodik och ha gått minst en konsultationskurs. Att vara ST-handledare är fantastiskt roligt, men det är också krävande och ett stort ansvar. Räkna med att det tar ca 10 % av en heltidstjänst. Vår rekommendation är att en handledare endast i undantagsfall har fler än 1-2 ST-läkare. I ST-kontraktet står mer om handledarens ansvar.

Lathund handledning ST allmänmedicin, (pdf)

ST utbildningskontrakt (Vårdgivarwebben)

Kompetensvärdering

För att veta vad ST-läkaren kan och vilka utvecklingsbehov som finns behöver regelbundna kompetensvärderingar göras och dokumenteras. Enligt socialstyrelsen ska dessa göras med "på förhand kända metoder".

Kompetensvärderingar ska göras minst fyra gånger per år, gärna oftare. Det är verksamhetschefens ansvar att se till att det avsätts tid för kompetensvärderingar och att det görs regelbundet.