APL, LIA, VFU i primärvård

Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL), lärande i arbete (LIA) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får den som studerar på en vårdutbildning möjlighet att utveckla professionell kompetens i sitt kommande yrke. Primärvården inom Västra Götalandsregionen erbjuder både APL, LIA och VFU.

Allmänt om APL, LIA, VFU

Här hittar du information om vem som ska göra APL, LIA och VFU samt länkar till de avtal och överenskommelser som gäller i Västra Götalandsregionen.

Handledarutbildning

Här hittar du information om handledarutbildningar som anordnas inom Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Kontaktuppgifter till studierektorer och huvudhandledare inom Västra Götalandsregionen.