Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor om bastjänstgöringen. Hittar du inte svaret här är du välkommen att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter i menyn till vänster.

Anställningsform

Är BT en tillsvidareanställning?

Ja, anställs man inom primärvården gör man sin BT inom ST 2021 vilket är en tillsvidareanställning.


Integrerad BT

Är en integrerad BT (ST 2021) en del av en ST-utbildning?

Ja, där BT-målbeskrivningen ska uppfyllas under de första två åren.

Innebär integrerad BT att man måste ha bestämt sig för specialitetsval redan från början?

Ja.


Handledning och kompetensbedömning

Hur utses huvudhandledaren?

Huvudhandledaren utses av verksamhetschefen på vårdcentralen där läkaren är anställd.

Hur mycket av handledarens arbetstid förväntas ägnas åt BT-handledning?

Det är individuellt beroende på BT-läkarens tidigare erfarenhet men räkna med mer tid än för en AT- eller ST-läkare.

Stämmer det att huvudhandledaren bedömer BT-läkaren efter varje klinikplacering?

Ja, huvudhandledaren följer BT-läkaren under hela bastjänstgöringen med avstämningar med varje klinikhandledare samt vid två BT-kollegium.

Medverkar BT-läkaren vid BT-kollegium?

Nej.

 


Tillgodoräknande av tjänstgöring innan BT

Finns det möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöring som läkare i sin BT?

Ja, men det finns vissa förutsättningar. Exakt vad som gäller kan du läsa i dokumentet Tillgodoräknande av tjänstgöring inom HSLF-FS 2021:8 bastjänstgöring (BT) för läkare i Västra Götalandsregionen.


Övriga frågor

Utgår ersättning till vårdcentralen där BT-läkaren tjänstgör?

Om läkaren är anställd på vårdcentralen som ST-läkare utgår särskild ST-ersättning. För läkare som inte är anställda på vårdcentralen utgår ingen ersättning. 

Var vänder man sig om BT-läkaren behöver träna svenska språket?

Till aktuell BT-studierektor. Tillgång till extra språkstöd finns i Västra Götalandsregionen via PLUS.

Justeras stor frånvaro under en placering genom förlängning innan BT-läkaren får börja på nästa placering?

Det regleras individuellt för varje enskild BT-läkare då fokus är klinisk tjänstgöring och att uppnå BT-målen. 

Vad kallas läkaren efter fullgjord Bastjänstgöring?

Förslagsvis legitimerad läkare med baskompetens.