Allmänt om APL, LIA, VFU

Här kan du läsa om vem som ska göra APL, LIA och VFU. Det finns också information om hur förfrågan och prioritering av utbildningsplatserna går till. Du hittar även länkar till avtal och överenskommelser som reglerar den kliniska utbildningen i Västra Götalandsregionen.

Vad är APL, LIA och VFU?

APL, LIA och VFU innebär att den som studerar till ett vårdyrke genomför utbildningsperioder, även kallad klinisk utbildning, på arbetsplatser inom sitt kommande yrkesområde. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Vem ska göra APL?

  • Elever i vård- och omsorgsutbildningar inom vuxenutbildningen.
  • Elever i vård- och omsorgsprogrammet och lärlingsutbildning på gymnasienivå.
I första hand erbjuder vi APL-platser till de utbildningar som är anslutna till Vård-och omsorgscollege (VOC). Vård-och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på både lokal och regional nivå och utgår från åtta kvalitetskriterier.
 

Lärande i arbete (LIA)

Vem ska göra LIA?

  • Studerande som läser en yrkeshögskoleutbildning, dvs en eftergymnasial utbildning.

Utbildningen sker i nära samarbete med arbetslivet och kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Vi samarbetar främst kring utbildning till medicinsk sekreterare och specialistundersköterska.


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Vem ska göra VFU?

  • Studerande inom akademiska vårdutbildningar på grund- och avancerad nivå.

Med VFU avses handledd utbildning inom hälso- och sjukvård i direkt eller indirekt kontakt med patient. Primärvården erbjuder VFU för dig som studerar till sjuksköterska, barnmorska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, specialistutbildad sjuksköterska (exempelvis barn och distrikt) med flera.

Observera att VFU i primärvård för läkare under grundutbildning hanteras av Allmänmedicinskt centrum.

Allmänmedicinskt centrum (webbplats)

Länkar till utbildningsanordnare

VFU för studerande vid Göteborgs Universitet

VFU Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs Universitet

VFU Fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs Universitet

VFU för studerande vid Högskolan i Skövde

VFU för studerande vid Högskolan Väst

VFU för studerande vid Högskolan i Borås


Förfrågan och prioritering av kliniska utbildningsplatser

All förfrågan om klinisk utbildningsplats ska gå via utbildningens APL, LIA, VFU-ansvarig som kontaktar primärvårdens studierektorer vilka har övergripande samordningsansvar. Målet är att erbjuda så många studerande som möjligt en klinisk utbildningsplats men utbudet är begränsat och därför finns en prioriteringsordning vid förfrågan. Inom Primärvården Västra Götalandsregionen gäller följande:
 
  • Studenter som studerar vid lärosäten som omfattas av samverkansavtal mellan regionen och lärosäten i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning prioriteras och bereds alltid plats i första hand. Samma prioritering gäller för övriga studerande inom ramen för Vård- och omsorgscollege.
  • Studerande från utbildningsanordnare och lärosäten utanför Västra Götalandsregionen vilka är folkbokförda i regionen kan beredas plats om utrymme finns.

Avtal och vägledning

Den kliniska utbildningen (APL, LIA, VFU) är reglerad i avtal och överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och olika utbildningsanordnare och lärosäten.

Ramavtal VFU, RGS-avtal 2021 (PDF)

Avtal APL, LIA (PDF)

Vägledning vid handledning för verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård i VGR (PDF)