Startsida för Primärvårdens utbildningsenhet

Nytt utseende

Webbplatsen har fått ett nytt utseende men innehållet är samma som tidigare.

Primärvårdens utbildningsenhet i Västra Götaland har som uppdrag att stödja och kvalitetssäkra den kliniska utbildningen för samtliga vårdyrken inom primärvården. Enheten samverkar med verksamhetschefer och handledare på alla primärvårdsenheter och specialiserade öppenvårdsmottagningar inom regionen, både offentliga och privata. Primärvårdens utbildningsenhet har fem lokalkontor och en gemensam utbildningschef.

Allmänläkarkurser

Allmänläkarkurser arrangerar kurser för ST-läkare och specialister i allmänmedicin.

APL, LIA, VFU i primärvård

För dig som studerar på en gymnasie-, yrkeshögskole- eller akademisk vårdutbildning och ska göra APL, LIA eller VFU.

AT i primärvård

För dig som är AT-läkare och ska göra din primärvårdsplacering samt för dig som är handledare eller chef på en vårdcentral.

PTP på vårdcentral

För dig som ska göra Praktisk Tjänstgöring för Psykologer samt för dig som är handledare eller chef på en vårdcentral.

ST i allmänmedicin

För dig som är eller vill bli ST-läkare i allmänmedicin samt för dig som är handledare eller chef på en vårdcentral.

Liten flicka tittar på undersökningsinstrument.

Kompetensbedömning

Handledning och kompetensbedömning är centrala delar i utbildningsuppdraget. Här hittar du bedömningsmallar avseende ST-utbildningen.