Strukturerade läraktiviteter

För att stödja de studerandes lärande och handledarens handledning har vi i primärvården utvecklat ett antal strukturerade läraktiviteter.

Läraktiviteterna är ett pedagogiskt verktyg som ingår i handledarmodellen Peer-Learning. De är formulerade utifrån kursens lärandemål och tydliggör kopplingen mellan teori och praktik. Syftet är att öka de studerandes självständighet samt att ta ansvar för sitt eget lärande under den kliniska utbildningen.

Läraktiviteterna är utformade utifrån kursens lärandemål och den dagliga verksamheten på enheten. Alla läraktiviteter har en gemensam utformning i tre steg:

  1. Förberedelse: Den studerande förbereder sig självständigt.
  2. Genomförande: Den studerande genomför momentet självständigt eller tillsammans med handledare och/eller kursare.
  3. Utvärdering: Utförs alltid tillsammans med handledare och eventuell kursare.

Hämta strukturerade läraktiviteter

Alla strukturerade läraktiviteter finns att hämta i Lärportalen. Sök efter "strukturerade läraktiviteter" under Utbildningskatalog i Lärportalen.

Logga in i Lärportalen