Lärportalen

I Lärportalen lägger vi upp information om inlämningsuppgifter, föreläsningsmaterial, kursbeskrivning och annan viktig information inför kursstart.

Använd ditt VGR-id när du loggar in i Lärportalen!

Alla anställda inom Västra Götalandsregionen eller hos privat vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen har ett VGR-id. Skapa därför inget eget konto i Lärportalen.

Information om hur du loggar in i Lärportalen hittar du på:
Logga in i Lärportalen - VGR Akademin (vgregion.se)

För att komma in i Lärportalen klickar du på nedanstående webbadress: https://larportalen.vgregion.se/