Kompetensvärdering

För att veta vad AT-läkaren kan och vilka utvecklingsbehov som finns behöver regelbundna kompetensvärderingar göras och dokumenteras. Enligt socialstyrelsen ska dessa göras med "på förhand kända metoder".

Bedömningsmallar och guider