Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Receptblanketter

Elektronisk förskrivning blir huvudregel

Elektronisk förskrivning som huvudregel vid utfärdande av recept till människa träder i kraft den 10 maj 2022. Elektronisk förskrivning kommer att vara huvudregel även vid förskrivning som görs utanför en ordinarie arbetsplats och kommer alltså gälla även pensionerade förskrivare och vid så kallad fritidsförskrivning.
E-hälsomyndigheten kommer att tillhandahålla ett webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning (Förskrivningskollen), men det finns även andra webbaserade tjänster och appar tillgängliga på marknaden.

Undantag från kravet på elektronisk förskrivning får göras i följande fall:

  • En teknisk störning vid förskrivningstillfället som omöjliggör elektronisk förskrivning
  • Receptet förskrivs så att patienten ska kunna hämta ut ett läkemedel i ett annat EES-land
  • Förskrivaren bedömer att patienten har särskilda skyddsbehov
  • Andra särskilda skäl. Observera att avsaknad av ett elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl

Mer information:
Förskrivningskollen 

Godkända system för anslutning

E-hälsomyndighetens webbplats

Till dess elektronisk förskrivning som huvudregel införs, får recept fortsatt förskrivas på receptblankett. Från den 1 maj 2021 gäller krav på att använda en ny receptblankett.  

Information angående rutiner och beställning av Receptblanketter

Ny receptblankett från och med 1 juli 2020

Den 1 juli träder den nya föreskriften HSLF-FS 2019:32 i kraft. Det blir då en ny utformning av receptblanketten. Det kommer bara finnas en blankett som gäller för alla läkemedel och den får endast förtryckas med uppgift om förskrivarens namn, förskrivarkod, yrke samt adress, telefon och arbetsplatskod till dennes arbetsplats.

Äldre receptblanketter som tryckts före ikraftträdandet av dessa föreskrifter får användas till och med 30 april 2021. 

Receptleverantör är PostNord Strålfors AB.

Beställaren kontaktar leverantören i frågor som rör beställning, priser och leverans.

PostNord Strålfors kundtjänst: Öppettider: vardagar 07:30 - 16:00 Tel: 010-331 25 25 

E-post: customer.service@stralfors.se

Beställaren kontaktar leverantören i frågor som rör beställning, priser och leverans.

Inloggning - beställning av receptblanketter 

Beställer du receptblanketter för första gången, använd blanketten nedan:
Blankett för nya kunder - beställning och ansökan för privata vårdgivare och kommunala sjuksköterskor samt pensionerade förskrivare i Västra Götalandsregionen

Befintliga kunder använder blanketten nedan:
Beställningsblankett - recept

Regionens policy för fritidsförskrivning av regionanställda förskrivare

Vid frågor om receptbeställning, kontakta kontaktpersonen för respektive förvaltning.

Privata och pensionerade vårdgivare samt fritidsförskrivare hänvisas till Receptblanketter

NU-sjukvården Herik Hultkvist, tel: 010-43 56 644

SÄS ekonomiavdelning Karin Lundh, tel: 033-616 42 01

SkaS sjukhuskansliet Maya Yavuz 0767-88 43 50

Kungälv sjukhus Thomas Larsson, tel: 0700-82 52 39

Angereds Närsjukhus Chatarina Fridh, tel: 0700-82 33 97, Magnus Åfeldt, tel: 0700-81 59 19

Frölunda specialistsjukhuset Jenny Forsman, tel: 0700-82 50 67

Alingsås lasarett Ingegerd Kempe, tel: 0700-82 22 16

Folktandvården Västra Götalandsregionen Gunnar Henning, tel: 0703-30 48 52, Birgitta Gunnarsson, tel: 0705-52 53 05

Närhälsan Maritha Nilsson, tel: 033-616 48 77

Habilitering & Hälsa Maria Johansson, 0702-06 93 45  

Hälsan och Stressmedicin Bobby Ljung, tel: 0700-20 59 26

Senast uppdaterad: 2021-11-17 09:24