Visa vårdenhet på 1177.se

Om vårdenheten saknas i Hitta vård på 1177.se behöver den som är KiV-administratör kontrollera att alla tekniskt obligatoriska attribut är ifyllda i Katalog i Väst, KiV, och klicka på spara. 

Kontrollera att ni har de här attributen ifyllda på rätt sätt i KiV. 

Alla vårdenheter

 • Fliken Enhet
  - Län: Västra Götalands län – 14
  - Enheten visas för allmänheten: ibockad
 • Fliken Verksamhet
  - Vårdform: öppenvård, slutenvård och/eller hemsjukvård
 • Fliken Karta
  - Registrera med adress eller koordinater
 • HSA-id
  - Enheter/funktioner som finns i KiV har HSA-id

Vårdcentral inom vårdval

 • Fliken Verksamhet
  - Enhetstyp: Vårdcentral

För att bli sökbar som Vårdcentral. 

Ungdomsmottagning

 • Fliken Verksamhet
  - Verksamhetskod: 1519 - Ungdomsmottagning

För att visas på umo.se.

För Funktioner i KiV förs inte alltid verksamhetskoden över till den nationella HSA-katalogen vilket gör att dessa inte visas på umo.se. Mottagningen finns däremot i Hitta vård på 1177.se, men bara sökbar på mottagningens namn.

Distansenhet

En distansenhet är en vårdenhet som inte tar emot patienter på mottagningen. Det kan vara en helt digital vårdenhet, en mobil vårdenhet eller en enhet som träffar sina patienter på en annan enhet. 

En vårdenhet som är registrerad med enhetstyp distansenhet i KiV visar inte

 • besöksadress,
 • karta

i Hitta vård på 1177.se.

Kontrollera att mottagningen dyker upp i Hitta vård på 1177.se och/eller umo.se.

 • KiV skickar uppdaterad information till den nationella HSA katalogen hela tiden. HSA skickar notifieringar om ändring till Hitta vård. Det kan ta upp till en timme innan ändringar syns på kontaktkortet i Hitta vård.
 • All data synkas från den nationella HSA katalogen till Hitta vård tre gånger varje dag. 
  • Nya vårdenheter, eller om en vårdenhet tas bort slår igenom vid nästa uppdatering.

Om du inte vet vem som är din lokala KiV-administratör kan du vända dig till din förvaltnings KiV-förvaltare:

Syns den inte ändå? - skicka ett mail till 1177hittavard@vgregion.se.