1177 formulärhantering

1177 formulärhantering är en nationell formulärtjänst som vårdgivare kan använda för att skicka formulär och enkelt följa upp svaren.

Tjänstens funktioner och användningsområden

I tjänsten går det att

 • använda formulär som del i ett flöde med andra tjänster (som ett led i en digital kallelse, eller guidning till tidbokning till exempel)
 • göra utskick till många mottagare samtidigt
 • dela en länk till formuläret så att invånare kan starta det själv (länken kan skickas som ett sms via e-post, läggas på en webbsida eller delas på andra sätt)
 • skapa användarvänliga formulär med en fråga per sida
 • använda en bild i en fråga
 • skapa resultat, till exempel summor eller medelvärden
 • exportera formulärsvar och resultat för vidare bearbetning i andra system.

Exempel på användningsområden:

 • uppföljning av psykisk ohälsa med standardiserade skattningsformulär
 • uppföljning av vårdaktiviteter
 • hälsodeklarationer 
 • uppföljning av levnadsvanor
 • kvalitetsregister
 • forskning.

Formulär

Standardiserade skattningsformulär och andra formulär.

Kontakt

Hitta din förvaltnings kontaktperson.

Funktionsbrevlåda

Regional förvaltning