1177 formulärhantering

1177 formulärhantering är en nationell formulärtjänst som vårdgivare kan använda för att skicka formulär och enkelt följa upp svaren.

Aktuellt

Det går nu att använda formulär som kvalitetssäkrats av SKR. Läs formulärbeskrivningar om aktuella och kommande NAFS-formulär. Kontakta formularhantering@vgregion.se för att få tillgång dessa.

Tjänstens funktioner och användningsområden

I tjänsten går det att

 • använda formulär som del i ett flöde med andra tjänster (som ett led i en digital kallelse, eller guidning till tidbokning till exempel)
 • göra utskick till många mottagare samtidigt
 • dela en länk till formuläret så att invånare kan starta det själv (länken kan skickas som ett sms via e-post, läggas på en webbsida eller delas på andra sätt)
 • skapa användarvänliga formulär med en fråga per sida
 • använda en bild i en fråga
 • skapa resultat, till exempel summor eller medelvärden
 • exportera formulärsvar och resultat för vidare bearbetning i andra system.

Exempel på användningsområden:

 • uppföljning av psykisk ohälsa med standardiserade skattningsformulär
 • uppföljning av vårdaktiviteter
 • hälsodeklarationer 
 • uppföljning av levnadsvanor
 • kvalitetsregister
 • forskning.

1177 formulärhantering, kort introduktion (presentation)

Formulär

Standardiserade skattningsformulär och andra formulär.

Länkar till extern information om tjänsten

Kontakt

Hitta din förvaltnings kontaktperson.

Funktionsbrevlåda

Regional förvaltning