Så fungerar det för mottagaren

Mottagaren tar ofta del av ett formulärutskick via ett meddelande i 1177 inkorg, alternativt via ett sms med en länk till formuläret.

Mottagaren/invånaren når sina pågående och inskickade formulär via 1177. Där går det även att hitta eventuella "öppna" formulär som enheter erbjuder för en större målgrupp.

Mottagaren får ett utskick
Mottagaren får en länk till formuläret
Mottagaren besvarar formuläret genom att gå till formulärhanterings sida på 1177
Mottagaren agerar ombud för barn

Mottagaren får ett utskick

Görs ett utskick på personnummer så får mottagaren (om du inte väljer bort det) ett meddelande i inkorgen på 1177. Har mottagaren under Inställningar angivit mobilnummer och/eller e-postadress så får hen en avisering via sms och/eller e-post någon minut efter att utskicket gjorts.

Om mottagaren har angivit ett mobilnummer så får hen ett sms med texten: "Du har ett meddelande i e-tjänsterna på 1177. Meddelandet finns i inkorgen när du loggat in på 1177. Obs! Du kan inte svara på detta sms".

Om mottagaren angivit en e-postadress så får hen ett mejl med texten: "Du har ett meddelande i e-tjänsterna på 1177. Meddelandet finns i inkorgen när du loggat in på 1177. Obs! Det här är ett automatiskt meddelande som inte går att besvara."

När mottagaren öppnar inkorgen i 1177 på en mobiltelefon kan det se ut så här:
Oläst meddelande
När mottagaren klickar på meddelandets rubrik (det formulärnamn som är satt att visas för invånaren) så visas det inkorgsmeddelande du/vårdpersonal har angivit:
Öppnat inkorgsmeddelande
Mottagaren klickar sedan på länken "Till formuläret" underst i meddelandet för att öppna formuläret. Det kan då se ut så här:
Öppnat formulär

Mottagaren får en länk till formuläret

Vårdgivare kan också dela en formulärlänk till mottagare, till exempel som ett sms via Outlook. När mottagaren klickar på länken får hen logga in på 1177. Efter inloggningen visas formuläret.

Se Manual Utskick, avsnittet Skicka ett formulär med sms för instruktioner om hur du skickar ett sms till mottagare via Outlook (e-post).

Mottagaren svarar på formuläret genom att gå till formulärhanterings sida på 1177

Formulärhantering har en sida på 1177:

Där går det att se sina sina pågående, tillgängliga och inskickade (fram tills dess de har gallrats) frågeformulär. Pågående formulär är sådana som har skickats ut av vårdpersonal samt sådana som delvis är besvarade. Om mottagaren fått en formulärlänk och börjat svara på formuläret men inte bekräftat sina svar så visas även det här.

Mottagaren kan även navigera till formulärhanterings sida genom logga in på 1177.se och gå via menyvalen

  • Övriga tjänster
  • Formulär att fylla i.

Mottagaren agerar ombud för barn

Om ett formulär till ett barn som har fyllt 13 år så kan endast barnet se och besvara formuläret. Notera bara att barnet behöver ha Mobilt BankID eller Freje eID Plus (det senare är gratis och kräver inte kontakt med bank).

Är barnet yngre än 13 så kan vårdnadshavare se och besvara formuläret genom att agera ombud. Se 1177-sidan Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Funktionsbrevlåda

Regional förvaltning