Sömn - behandlingsmaterial

Sömnproblem ska i första hand behandlas icke-farmakologiskt enligt regional medicinsk riktlinje. För att bidra till ett ökat utbud i VGR av psykologisk behandling har metoder och material tagits fram.

PatientbroschyrerHar du svårt att sova? Broschyren finns på följande språk: svenska, somaliska, persiska, arabiska, dari, serbokroatiska alternativt broschyren: Att sova på sjukhus

Sömnbesvär/insomni – kartläggning och vägledd behandling

Materialet kan även beställas via Marknadsplatsen.

Kbt-behandling i grupp

Ytterligare material för bl a sömn och ångest finns under Terapigrupp Psykiatri