Nytt nätverk om hälsoundersökningar av asylsökande

Uppdaterad:
Publicerad:

Sedan i våras finns ett nytt nätverk för de i primärvården som utför hälsoundersökningar av bland annat asylsökande. Varje termin bjuder nätverket in till en träff för fördjupad information på området och erfarenhetsutbyte.

Nätverket drivs av Sofia Nilsson, regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård och Karin Lagerkvist, distriktssjuksköterska på Flyktingmedicinsk mottagning.

– Tanken hittills är att ha träffar en gång varje termin där vi bjuder in gäster som delar med sig av ett expertisområde, men även avsätter tid för diskussion och erfarenhetsutbyte.

– Men nätverket kan fungera som en informationskanal även tiden mellan träffarna. Vi vet att det finns ett stort behov av att få möjlighet att ställa frågor, diskutera gemensamma utmaningar och få kunskapspåfyllnad, säger Sofia Nilsson.

Nya föreläsare varje gång

På senaste träffen i oktober pratade medarbetare från Drottning Silvias Barnsjukhus om blodprovstagning och stickrädda barn. Eva Theunis, distriktsläkare på Flyktingmedicinsk mottagning, pratade om hur vi gör när vi möter en patient som varit utsatt för tortyr.

Även Jan Krut, smittskyddsläkare från regionen och Sanna Gustavsson, systemförvaltare för Vera Asyl, it-stöd för att underlätta regionernas administration av sjukvård för asylsökande och flyktingar, deltog på nätverksträffen.

– Smittskydd och Vera Asyl kommer att delta varje gång, men för övrigt är tanken att ta in nya föreläsare för varje tillfälle. På nästa träff kommer Central barnhälsovård att prata om bland annat barnvaccination, säger Sofia Nilsson.

Nästa träff äger rum i vår, den 17 april. Den som vill vara med anmäler sig till eventet i Regionkalendern: Nätverksträff för utförare av hälsoundersökning av asylsökande och andra - Regionkalendern (vgregion.se)