Stöd för att främja MIK-insatser

Vill ert bibliotek göra någon extra insats för att främja medie- och informationskunnighet? Vill ni tillsammans med invånare utforska ny teknik och digitaliseringens möjligheter? Kulturförvaltningen har möjlighet att ingå i samarbete med folkbibliotek i regionen och stötta vissa insatser för att främja MIK hos invånare samt digital kompetensutveckling av bibliotekspersonal. Skicka ett mail med rubriken MIK-insats och en beskrivning av vad ni vill göra till kultur.biblioteklitteratur@vgregion.se för vidare dialog.

Kajsa Lunde

Konsulent

Telefonnummer