Smittspårning

Om behandlande läkare konstaterat eller misstänker att en patient har smittats av en allmänfarlig eller smittspårningspliktig sjukdom är det den behandlande läkares ansvar att försöka få upplysningar från patienten var och hur denne kan ha fått sin smitta och vem eller vilka som kan ha blivit smittade. Läs mer på webbsidan om lagar och förordningar. Mer information finns även i smittskyddsbladen riktade till läkare under de olika specifika diagnoserna.