Terapigrupp Psykiatri

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Psykiatri.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Relaterad information

Patientinformation
Patientbroschyr om alkohol 

Patientbroschyr - Att sova på sjukhus 

Patientbroschyr - Har du svårt att sova? 
Patientbroschyr "Har du svårt att sova" på andra språk.

Patientbroschyr - Är du orolig eller har ångest?
Patientbroschyr "Är du orolig eller har ångest?" på andra språk.

Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se)

Behandling av ADHD

Behandling av Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

Behandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom (jan 2017)

SBU (www.sbu.se)

Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)

Kunskapsguiden (Samverkan mellan flera olika statliga myndigheter)

Missbruk och beroende

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (www.tlv.se)

Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri

 

Övriga länkar

Anamnesprotokoll för bipolära syndrom

Checklista vid antipsykotikabehandling av BPSD

Minskad förskrivning av sömn- och lugnande medel - slutrapport januari 2016 

Skattningsskalor

AUDIT

AUDIT förklaring

DUDIT

EPDS

GDS-20

ISI - Insomnia Severity Index

MADRS

MINI

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande Harald Aiff, harald.aiff@vgregion.se, överläkare, Kunskapsstöd för psykisk hälsa  

Sekreterare Georg Dolk, georg.dolk@vgregion.se, Apotekare, Sjukhusapoteket VGR/SÄS

Övriga medlemmar

Lisa Lundberg - föräldraledig

Sara Lundqvist, överläkare, Område 1 Barn och ungdomspsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Johan Nilsson, läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Robert Sigström, ST-läkare, Område 2 Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Zoltan Szabo, överläkare, Område 2 Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset