Egenmonitorering

Egenmonitorering innebär att patienten själv mäter och registrerar värden, ofta med stöd av digital teknik. Det handlar om värden såsom blodtryck och vikt samt självskattningar via formulär. Patienten rapporterar in värden via appen Vård och hälsa. På så sätt får vårdgivaren tillgång till data och kan följa patientens hälsotillstånd.

Utbildning

Webbutbildning för dig som ska arbeta i Vård och hälsa.

Vill ni komma igång med egenmonitorering på er enhet?

Systemet är under utveckling och det blir successivt möjligt att arbeta med flera olika patientgrupper och hälsotillstånd. Olika förvaltningar har kommit olika långt. Innan det går att använda systemet krävs en del förberedande arbete. Det finns regionalt framtaget material att arbeta efter.

Kontakta din samordnare för egenmonitorering om du vill höra vilka möjligheter ni har. Om du inte vet vem det är kan du alltid kontakta vår funktionsbrevlåda egenmonitorering@vgregion.se för att få hjälp att hitta rätt.

Support

Behöver du teknisk hjälp eller vill rapportera något som inte fungerar? Vänd dig till VGR:s servicedesk, som du når via chatt, webbformulär eller telefon. 

Chatt och webbformulär (gäller även för Millenniumsupport)
Telefon: 010-47 37 100

Invånarsupporten

Invånare och patienter som behöver teknisk support kan du hänvisa till invånarsupporten på 1177.se.

Egenmonitorering VGR

Egenmonitorering – en del av digitaliseringen inom Västra Götalandsregionen