Regionstyrelsen 25 oktober 2022

Uppdaterad:
Publicerad:

Beslutsärenden

1. Skattesats för 2023

Regionstyrelsen fastställde skattesatsen för 2023 till 11,48 öre per skattekrona, vilket innebär att skattesatsen är oförändrad.

Beslut: enligt förslag

2. Firmatecknare för Västra Götalandsregionen

Till firmatecknare för Västra Götalandsregionen utses regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S), regionstyrelsens vice ordförande Lars Holmin (M) regiondirektör Håkan Sandahl och ekonomidirektör Ann-Charlotte Järnström. 

Västra Götalandsregionens firma tecknas antingen av regionstyrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med någon av de två tjänstepersonerna. 

Firmatecknarna har rätt att i sin tur delegera sin rätt till firmateckning i vissa ärenden till namngivna personer under maximalt ett år.

Beslut: Enligt förslag

3. Sammanträdestider för regionstyrelsen och dess utskott för återstoden av 2022 och för helåret 2023

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om sammanträdestider för regionstyrelsen och utskotten för 2022 och 2023. Den nyvalda regionstyrelsen fastställer sammanträdestider för regionstyrelsen, ägarutskottet, personalutskottet och hållbarhetsutskottet för resten av 2022 och helåret 2023.

Regionstyrelsen beslutar att:

  • Regionstyrelsen sammanträder under 2022 på följande dagar: 15 november och 13 december. 
  • Regionstyrelsen sammanträder under 2023 på följande dagar: 10 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 16 maj, 7 juni, 20 juni, 29 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november och 19 december.
  • Ägarutskottet sammanträder under 2022 på följande dagar: 22 november och 20 december.
  • Ägarutskottet sammanträder under 2023 på följande dagar: 1 februari, 14 mars, 5 april, 2 maj, 1 juni, 12 september, 10 oktober, 1 november och 5 december.
  • Personalutskottet sammanträder under 2022 på följande dagar: 23 november och 21 december.
  • Personalutskottet sammanträder under 2023 på följande dagar: 15 februari, 15 mars, 19 april, 10 maj, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 11 oktober, 15 november och 13 december
  • Hållbarhetsutskottet sammanträder under 2023 på följande dagar: 17 mars, 12 maj, 13 september och 22 november.
  • Utskotten kan själva besluta om ändringar av sina sammanträdestider för 2022 och 2023.


Beslut: enligt förslag.

4. Val av ledamöter och ersättare till ägarutskottet

Regionstyrelsen väljer följande personer till ledamöter och ersättare i ägarutskottet: 

Ordinarie ledamöter:

Lars Holmin (M), Håkan Lösnitz (SD), Cecilia Andersson (C), Helén Eliasson (S), Madeleine Jonsson (MP), Carina Örgård (V), Stefan Svensson (KD)

Ersättare:

Gustaf Josefson (M), Janette Olsson (S), Pär Lundqvist (L), Zandra Pettersson (SD), Louise Jeppsson (V)

Regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) och regionstyrelsens vice ordförande Lars Holmin (M) är ordförande och vice ordförande även i ägarutskottet.

Beslut: enligt förslag

 
5. Val av ledamöter och ersättare till personalutskottet

Regionstyrelsen väljer följande personer till ledamöter och ersättare i personalutskottet:

Ordinarie ledamöter:

Pär Lundqvist (L), Jonas Eriksson (SD), Pernilla Wendesten (KD), Peter Hermansson (M), My Alnebratt (S), Maria Adrell (V), Tina Ehn (MP)

Ersättare:

Aida Karimli (C), Maria Lindgren (SD), Angela Fast Torstensson (M), Carina Örgård (V), Jim Aleberg (S)

Till ordförande väljs Maria Adrell (V). Till vice ordförande väljs Pär Lundqvist (L)

Beslut: enligt förslag


6. Val av ledamöter och ersättare till hållbarhetsutskottet

Regionstyrelsen väljer följande personer till ledamöter och ersättare i hållbarhetsutskottet:

Ordinarie ledamöter:

Aida Karimli (C), Pernilla Wendesten (KD), Håkan Lösnitz (SD), Mats Abrahamsson (M), Tina Ehn (MP), Louise Jeppsson (V), Bijan Zainali (S)

Ersättare:

Jonas Eriksson (SD), Louise Åsenfors (S), Pär Johnson (L), Linn Brandström (M), Maria Adrell (V)

Till ordförande i hållbarhetsutskottet väljs Tina Ehn (MP). Mats Abrahamsson (M) väljs till vice ordförande.