Arbetsplatskoder

Kontaktpersoner

Privata vårdgivare Vårdval

ekonomi.vardval@vgregion.se

Privata vårdgivare LOL/LOU, pensionerade vårdgivare samt fritidsförskrivare

Vid behov av en arbetsplatskod kontakta:

ekonomi.privera@vgregion.se

VGR

Vid frågor om arbetsplatskoder, kontakta kontaktpersoner för respektive förvaltning:

Folktandvården Västra Götalandsregionen 
Marie Petersson
marie.l.pettersson@vgregion.se
Telefon: 0761-07 56 60

Birgitta Gunnarsson
birgitta.ma.gunnarsson@vgregion.se 
Telefon:0705-52 53 05

Habilitering & Hälsa
Maria Johansson
Telefon: 0702-06 93 45  

Hälsan och Stressmedicin
Bobby Ljung
Telefon: 0700-20 59 26

NU-sjukvården
Henrik Hultkvist
henrik.hultkvist@vgregion.se 
Telefon: 010-43 56 644

Regionhälsan
Annika Sjövall
annika.sjovall@vgregion.se 
Telefon: 0705-71 42 17

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
sge.su@vgregion.se

Sjukhusen i väster
(Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus, Kungälvs sjukhus)
Thomas Larsson
Thomas.larsson@vgregion.se
Telefon: 0700-82 52 39

SkaS
Isabelle Piri
Telefon: 070-085 27 18

SÄS
Karin Lundh
Telefon: 033-616 42 01

Närhälsan
Tobias Karlsson
tobias.m.karlsson@vgregion.se
Telefon: 070-636 42 47


Arbetsplatskod / Förskrivarkod

Ändrat arbetssätt avseende arbetsplatskoder

Hösten 2020 beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, i Västra Götalandsregionen om ett förändrat arbetssätt avseende arbetsplatskoder i Västra Götaland. Från 1 september 2021 kommer därför hanteringen avseende arbetsplatskoder att förändras. Den huvudsakliga förändringen är att Västra Götalandsregionen från detta datum kommer att ställa krav på att du som förskrivare skriver på ett enklare avtal om arbetsplatskod.

En förskrivare som är folkbokförd eller har sin arbetsplats förlagd i Västra Götaland kan få en arbetsplatskod utfärdad av Västra Götalandsregionen. För anställda inom Västra Götalandsregionen eller i verksamhet med vårdavtal med regionen utfärdas inte separat arbetsplatskod för privat förskrivning. Regionens policy för fritidsförskrivning av regionanställda förskrivare

När du ansöker om en arbetsplatskod kommer du att behöva bifoga intyg om förskrivningsrätt från Socialstyrelsen samt registerutdrag från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till din ansökan. Du ska även skriva under ett avtal om arbetsplatskod med Västra Götalandsregionen. Avtalet innebär bland annat att förskrivaren ska ta del av regionens information rörande förskrivningsregler och rekommendationer om läkemedel samt, där inte medicinska skäl står emot, följa dessa. Förskrivaren åtar sig även att förvara journaler och receptblanketter på ett betryggande sätt.

Bakgrundsinformation

Beslut om arbetsplatskod fattas enligt 4 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Västra Götalandsregionen kommer att tilldela arbetsplatskod endast om:

-  Förskrivaren har svensk läkarlegitimation eller andra yrkeskategorier som i enlighet med svensk lagstiftning har behörighet att förskriva läkemedel.

-  Förskrivaren är folkbokförd eller har arbetsplatsen förlagd i Västra Götaland.

-  Förskrivaren har undertecknat "Avtal om arbetsplatskod" med Västra Götalandsregionen.

Förskrivarkod och arbetsplatskod är obligatoriska på alla recept på läkemedel för att de ska få expedieras inom läkemedelsförmånen på apotek.

VGR har som huvudman och finansiär möjlighet att neka en sökande arbetsplatskod om den sökande inte skriver under avtalet med regionen, inte har en arbetsplats, inte är behörig att förskriva läkemedel, inte bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet eller inte bedriver medicinskt motiverad vård. Exempelvis kosmetiska ingrepp och vissa typer av hälsoundersökningar är inte medicinskt motiverad vård.

Arbetsplatskod betecknar en arbetsplats och omfattar som regel flera förskrivare på en arbetsplats eller grupper av förskrivare inom en viss geografisk del av Västra Götalandsregionen. Arbetsplatskoder delas ut av VGR och är obligatoriska på recept för att det ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånen.

Saknas arbetsplatskod kommer patienten att få betala fullt pris för läkemedlet. Det gäller även om patienten har frikort. Koden ska skrivas ut på receptblanketten och vara maskinläsbar (streckkod).

Glöm inte att meddela när du stänger din mottagning/klinik, gör det till samma instans som du fick din arbetsplats ifrån. Arbetsplatskoden måste också stängas och detta görs manuellt.

Förskrivarkod

En personlig förskrivarkod utfärdas av Socialstyrelsen och följer dig hela livet.
För information om förskrivarkod- och eller legitimationskontroller kontakta: Kundtjänst eller via e-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Mer angående förskrivning

Läkemedelsverket beslutade den 8 juni 2010 föreskrifter (LVFS 2010:16) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Ändringen innebär att alla förskrivare, veterinärer undantagna, från och med den 1 oktober 2010 måste ange sin förskrivarkod för att receptet ska få expedieras på apotek.

Kravet är en följd av riksdagens beslut om ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning samt lagen (1996:1156) om receptregister.                                         

Syftet med lagändringen är bland annat att öka förutsättningarna för förbättrad läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning. Angivande av förskrivarkoden i receptregistret är en förutsättning för bland annat medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården. 

Syftet med bestämmelserna är bland annat att få kontroll över de ökande läkemedelskostnaderna, att få enhetliga kriterier för subvention av läkemedel och att underlätta uppföljning och analys av läkemedelsförskrivningen.

Arbetsplatskod och förskrivarkod behövs vid registrering av recept och kontroll av förskrivarkoder.

Uppge alltid din fakturaadress, referensnummer, id-nummer och beställar-id vid beställning av receptblanketter.


Nedan hittar du länk till Arbetsplatskodsregistret och ansökningsblankett för arbetsplatskod för verksamhet utanför Västra Götalandsregionens förvaltningsorganisation.

Arbetsplatskodsregistret (APK)

Ansökningsblankett arbetsplatskod