Manualer och support

Här hittar du manualer, rutiner, driftstörningar, support och vanliga frågor och svar.

Behörighet, inloggning och inloggningsproblem

Inloggning


Behörighet
Enhetschefen beslutar om behörigheter och roller. Därefter delas behörighet ut av enhetens behörighetsadministratör. Förvaltningens kontaktperson delar ut behörighet till utbildningsmiljön.

Medarbetaruppdrag
Medarbetaruppdrag är en förutsättning för att få behörighet till Stöd och behandling. Personal behöver ha (medarbetar)uppdrag Vård och behandling (eller i vissa fall Kvalitetsregister) vid verksamheten.
Beställ medarbetaruppdrag: Behörighetsbeställningsportalen 
Verksamhetsassistent/LITA, chef eller motsvarande kan göra beställningen. 

Åtgärda inloggningsproblem
Läs mer här hur du åtgärdar inloggningsproblem