Alla nyheter

KJV ger dig nyheter inom området jämlik vård.

 • Publicerad:
  Så kan vi tillsammans motverka rasism i vården - se inspelat webbinarium

  Nu kan du ta del av inspelningen av KJV:s webbinarium om hur hälso- och sjukvården och tandvården kan arbeta för att motverka rasism och diskriminering.

 • Publicerad:
  Ny utbildning stöd i arbetet mot rasism i vården

  Sedan ett halvår finns en ny utbildning som ska hjälpa vårdverksamheter i arbetet mot rasism. Här berättar Socialstyrelsen om tankarna bakom utbildningen, som även KJV varit med och tagit fram.

 • Porträttbild på Anke Samulowitz
  Publicerad:
  Årets jämställdhetspris till KJV:s Anke Samulowitz

  Anke Samulowitz får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2024 med tema psykisk ohälsa. Priset får hon för sitt verksamhetsnära utvecklingsarbete, strategiska insatser och framgångsrika forskningsstudier för mer jämställd smärtvård för kvinnor och män.

 • Publicerad:
  Ny rutin vid kränkning av patient eller närstående

  Nu finns en ny rutin i Västra Götalandsregionen som stöd till chefer och medarbetare när en patient eller närstående upplever kränkningar i mötet med hälso- och sjukvården. 18 april arrangerar KJV ett webbinarium om nya rutinen.

 • Publicerad:
  Ny film för att sprida KJV:s verktyg Förstå familjen

  Förstå familjen är ett verktyg KJV tagit fram, som ger stöd och konkreta tips till professionella som möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Nu finns en ny film som presenterar verktyget.

 • Publicerad:
  Välkommen på webbinarium om att motverka rasism i vården

  15 maj anordnar KJV webbinariet "Så kan vi tillsammans motverka rasism i vården", där bland annat Socialstyrelsen introducerar sitt nya utbildningsmaterial.

 • Publicerad:
  Se inspelat webbinarium om vård som inte kan anstå

  I januari anordnade KJV ett webbinarium om vård som inte kan anstå. Nu kan alla som inte hade möjlighet att se webbinariet live ta del av inspelningen här på KJV:s webb.

 • Porträttfoto på Anke Samulowitz
  Publicerad:
  Ska forska om genusnormer vid vårdkontakt för långvarig smärta

  Afa försäkring har tilldelat pengar till KJV:s regionutvecklare Anke Samulowitz för ett treårigt forskningsprojekt. Hon ska forska om genusnormers betydelse i mötet mellan patienter med långvarig smärta och hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Publicerad:
  Välkommen på webbinarium om vård som inte kan anstå

  Vilken rätt till vård har asylsökande, tillståndslösa och ukrainska flyktingar som söker skydd via massflyktsdirektivet? Kunskapscentrum för jämlik vård bjuder in till ett webbinarium i januari om vård som inte kan anstå.

 • Publicerad:
  Forte föreslår satsning på forskning om kvinnors hälsa

  Det finns stora kunskapsluckor kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar. Därför behövs en betydande forskningssatsning på området. Det är slutsatsen i rapporten Kvinnors hälsa och sjukdomar som Forte lämnat till regeringen, och som Kunskapscentrum för jämlik vård bidragit till.

 • Publicerad:
  Nytt nätverk om hälsoundersökningar av asylsökande

  Sedan i våras finns ett nytt nätverk för de i primärvården som utför hälsoundersökningar av bland annat asylsökande. Varje termin bjuder nätverket in till en träff för fördjupad information på området och erfarenhetsutbyte.

 • Profilbild med texten Expertinslaget - en podd från Regionhälsans expertenheter på VGR-mönster i blått och ljusorange
  Publicerad:
  KJV gästar podden Expertinslaget

  Få en snabbintroduktion till Kunskapscentrum för jämlik vård – lyssna på senaste avsnittet av podden Expertinslaget. Regionutvecklarna Anke Samulowitz och Kristin Eliasson pratar om vad jämlik vård är och hur KJV kan vara ett stöd i arbetet.