Satsning på fokuserat ultraljud ska rädda liv

Kursdeltagare vid en sjukhussäng.
Kursdeltagarna Robin Holmér, Lara Kleis och Alexandra Öster Tunberg, samtliga ST-läkare på akuten i Kungälv, undersöker Peipei Chau, AT-läkare på SU. Jesper Wallskog och Morten Strinnholm övervakar.

I oktober hölls kurs i fokuserat ultraljud på Kungälvs Sjukhus. Den är en del av ett större projekt för att lyfta ultraljudskunskapen inom hela VGR, och där Kungälvs sjukhus spelar en central roll.

Det är första gången som kursen anordnas och tolv deltagare från hela regionen, inom specialiteterna anestesi/intensivvård, akutmedicin, kirurgi och radiologi, deltog.

Ultraljud används allt oftare i akuta situationer, exempelvis vid hjärtstopp, blodförgiftning, punkterad lunga och svåra blödningar. Med rätt ultraljudskunskap kan man korta handläggningstiderna avsevärt och därmed rädda fler liv. Men det kräver mycket övning och erfarenhet, samt att det finns krav på vad man måste kunna för att få använda metoden. Idag finns inga sådana.

- Vi har satt samman en grupp i VGR som ska standardisera och kvalitetssäkra utbildningen och den leds från Kungälvs sjukhus. Kvaliteten, tillgången och nivån på ultraljudskunskap är väldigt varierande runt om i landet och tack vare vårt arbete ligger vi bra till i VGR jämförts med riket, säger Morten Strinnholm, överläkare och studierektor på anestesi- och intensivvårdsavdelningen på Kungälvs sjukhus, som även är delaktig i arbetet på nationell nivå.
 
Gruppen inom VGR har åtta medlemmar, varav två från Kungälvs sjukhus: förutom Morten, även Jesper Wallskog, överläkare på anestesi- och intensivvårdsavdelningen. Målet för gruppen är att alla sjukhus inom regionen ska kunna hålla egna utbildningar i fokuserat ultraljud.