Nationella patientenkäten genomförs i vår

I vår deltar Kungälvs sjukhus i den nationella patientenkäten.

Det innebär att du som besökt någon av våra specialistmottagningar under april, alternativt varit patient på någon av våra vårdavdelningar under mars/april, kan få en enkät hemskickad till dig nu i maj.

Om du får en enkät är vi mycket tacksamma om du svarar – dina synpunkter hjälper oss att förbättra vården!

Mer information

Vill du läsa mer om den nationella patientenkäten eller ta del av resultat från tidigare undersökningar? Besök Sveriges kommuner och regioners sida om den nationella patientenkäten.