Styrelsen beslutade om flytt av gynekologisk öppenvård från Kungälvs sjukhus till Angereds närsjukhus

Modell av livmoder

Styrelsen för Sjukhusen i väster beslutade vid sitt sammanträde i dag att den gynekologiska öppenvården som bedrivs vid Kungälvs sjukhus flyttas till Angereds närsjukhus.

Beslutet fattas som ett led i Sjukhusen i västers åtgärdsplan för att hantera den ekonomiska obalansen och beräknas spara cirka 4,7 miljoner kronor per år.

Förändringen innebär att den gynekologiska öppenvården blir mer robust verksamhet när de två mottagningarna slås samman till en och koncentreras till Angereds närsjukhus. En större verksamhet väntas även ge positiva effekter på medarbetarattraktivitet, kvalitet och effektivitet.

I och med att gynekologimottagningen flyttas från Kungälvs sjukhus till Angereds närsjukhus blir också lokalerna för såväl patienter som personal bättre, då mottagningen på Kungälvs sjukhus i dag är inrymd i en paviljong med brister i bland annat ventilation.

Styrelsens beslut kommer nu att skickas till Västra Götalandsregionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd för avstämning. Förutsatt att nämnden inte motsätter sig förändringen påbörjas sammanslagningen och flytten i höst, med målsättning att gynekologimottagningen ska vara helt flyttad till Angereds närsjukhus vid årsskiftet.

Läs mer

Tjänsteutlåtande till styrelsen för Sjukhusen i väster: Konsolidering av gynekologi (pdf)