Pris: Årets strokeenhet 2022

 • Tårtor till personalfikat på vårdavdelning.
  1 av 3

  Bildcollage: Tårta på avdelning 6, Kungälvs sjukhus, efter att de prisats som årets strokeenhet. Delar av personalstyrkan på bild.

  Eva Eriksson och Jagoda Mehmedovic fick ta emot priset på plats i Stockholm i förra veckan. Kungälvs sjukhus är ett av fyra som delade på förstaplatsen.

 • Två leende vårdpersonal håller diplom för Årets strokeenhet.
  2 av 3

  Mehrnoush Aroush, överläkare och Eva Eriksson, undersköterska. Båda har bidragit stort till kompetensutvecklingen som lett fram till priset.

 • Pin som visar en streckguppe som ligger ner och därefter reser sig igen. Texten STROKE.
  3 av 3

  Att resa sig igen efter en stroke symboliserar denna pin som visar en streckgubbe som ligger ner och därefter reser sig igen. Den får man efter genomförd strokeutbildning.

 • Tårtor till personalfikat på vårdavdelning.
 • Två leende vårdpersonal håller diplom för Årets strokeenhet.
 • Pin som visar en streckguppe som ligger ner och därefter reser sig igen. Texten STROKE.

För första gången får Kungälvs sjukhus pris som årets strokeenhet av Riksstroke. I dag var det tårta på avdelning 6.

Sammanställningen som ligger till grund för det årliga priset gäller 2022.

– Riksstroke har flera kriterier när det gäller strokevård och transitorisk ischemisk attack, TIA, där ett sjukhus för att få priset måste komma upp i en viss nivå, berättar Eva Eriksson, undersköterska, som tillsammans med sin kollega Jagoda Mehmedovic fick ta emot priset på plats i Stockholm i förra veckan.

På Kungälvs sjukhus har förbättringsarbetet med strokevården pågått under flera år.

– Vår avdelning sträckte ut handen till akuten och de som går jourlinjen, säger Mehrnoush Aroush, överläkare på avdelning 6 och strokeansvarig på Kungälvs sjukhus. Vi samarbetar mellan flera enheter till en strokelarmkedja och att det samarbetet fungerar är verkligen jätteviktigt. Tiden är avgörande vid en stroke! Som läkare är detta en av de larmkedjor där din insats kan rädda så mycket mer än liv. Vi räddar från handikapp!

Eva betonar också hur viktigt arbetet med att få ner tiden för trombolys är. Trombolys är den behandlingen som löser upp en propp vid stroke.

– Det är avgörande för våra patienter, säger hon. Kriteriet som ingår i priset är att ett visst antal ska ha fått behandlingen inom 30 minuter och varje minut är viktig.

– Det är oftast en sjuksköterska från vår avdelning som ger trombolysen, säger Mehrnoush. Och vi har numera alltid en läkare från avdelning 6 med vid varje stroke-larm på dagtid som är stöd i beslut om trombolys ska ges eller inte. Det förbättringsarbetet och våra utbildningar av samtliga har även skapat en trygghet för de som ingår i strokelarmkedjan på kvällar och helger. Vi är ju ett dygnet-runt-öppet sjukhus vilket gör att vi är lite extra stolta över vårt arbete.

De båda lyfter fram hur många som varit delaktiga i den goda strokevård som lett fram till priset Årets strokeenhet 2022! De betonar också strokeutbildning för all personal som möter strokepatienter och teamarbetet som del i framgången.

Vi säger stort grattis!