Prisade handledare

Två personer ler mot kameran, med diplom i handen.
Kifah Omar Warsame, sjuksköterska avdelning 7 Kungälvs sjukhus. Handledarpris VFU. Annika Johansson, undersköterska avdelning 7 Kungälvs sjukhus. Handledarpris APL/LIA. SAKNAS PÅ BILDEN: Emma Jansson, sjuksköterska intensivvårdsavdelning Kungälvs sjukhus. Handledarpris VFU, saknas på bild.

Studenter på alla nivåer är jätteviktiga för Sjukhusen i väster. Först och främst vill vi rusta dem och utbilda dem inför deras kommande yrkesliv och ge dem en god kunskapsgrund och en vilja att stanna kvar inom vårdyrket.

– Dessutom ser vi ju dem som potentiella blivande kollegor och vill att de ska trivas jättebra hos oss för att sedan komma tillbaka när det blir dags att komma ut i yrkeslivet. Det säger Annelie Khatami som är utbildningschef på Sjukhusen i väster. Nyckelpersoner för detta viktiga arbete är alla våra handledare.

Sedan Sjukhusen i väster bildades har vi årligen delat ut handledarpriser till studenthandledare inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt lärande i arbetslivet (LIA) som är undersköterskor och medicinska sekreterare. Årets priser delades ut i samband med kvalitetsfestivalen 2022.

Med engagemang, kunskap och tålamod

– Att låta de olika momenten ta tid, skapa tid för reflektion för att knyta samman de teoretiska och praktiska kunskaperna och att bidra till att studenten/eleven uppnår sina kursmål, kräver både kunskap, engagemang, tid och tålamod. Det har våra pristagare visat att de behärskar på högsta nivå, säger Annelie.