Facklig blockad inom hälso- och sjukvården

Vårdförbundet kommer från klockan 16.00 i dag att lägga en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar för flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Blockaden kommer att påverka vården i Västra Götalandsregionen i olika utsträckning.

Bakgrunden till konflikten är att förhandlingarna strandat om ett nytt avtal mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner.

– Som invånare kan man vara trygg med att ha tillgång till akut vård och vård som inte kan vänta, däremot kan det innebära förändringar i den planerade vården, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Hur påverkas jag som patient?

På Västra Götalandsregionens webbplats finns frågor och svar om hur man som patient kan komma att påverkas av konflikten: Facklig blockad inom hälso- och sjukvården, hur påverkas jag som patient?